Architektúra

Projekty navrhnuté DING-om sú vypracované tak, aby boli navrhnuté s citom pre detail, vkus a hlavne funkčnosť.

Čo je to projektovanie / architektúra?


Ide o vypracovanie kompletnej dokumentácie obsahujúcej architektonicko – stavebno - technické riešenie stavby, projekt statiky, protipožiarnej bezpečnosti elektroinštalácie, zdravotechniky, vzduchotechniky, vykurovania/chladenia, prípojky inžinierskych sietí, energetického projektové hodnotenie, plán organizácie výstavby, projekt BOZP.

Čo architektúra zahŕňa?

  • Interiérový a exteriérový dizajn
  • Tvorba budov a prostredia
  • 3D modely a vizualizácie
  • Architektonická štúdia (situácia, pôdorysy, rezy, pohľady, vizualizácia exteriéru, sprievodná správa
  • Vizualizácia výsadby, realizácia okrasných záhrad
  • a mnohé iné

Cena za projekt, závisí od rozsahu a náročnosti Vášho konkrétneho projektu, ako aj od Vašich časových požiadaviek.

S radosťou Vám na mieru vyhotovíme cenovú ponuku za inžiniering presne podľa Vašich požiadaviek.