Služby

Pri vybavovaní projektov sa často vyskytujú problémy s nesúhlasom dotknutých orgánov, námietkami susedov, rozporom so zákonom a pod.

To všetko si vyžaduje čas, financie a skúsenosti.

Naše zastupovanie Vás ochráni od problémov a umožní Vám sústrediť sa na iné náležitosti.

Stavebná agenda

Zastrešíme agendu od vybavenia projektovej dokumentácie až po užívanie nehnuteľnosti.

Architektúra

Poskytujeme projekty navrhnuté s citom pre detail, vkus a hlavne funkčnosť.

BOZP

Zaškolíme Vás ako optimálne zabezpečiť bezpečnosť firemných zamestnancov.

Hygiena a veterina

Pomôžeme Vám splniť prísne hygienické kritéria nevyhnutné na spustenie akejkoľvek prevádzky.