BOZP

Zaškolíme Vás ako optimálne zabezpečiť bezpečnosť firemných zamestnancov.

BOZP - ochrana a bezpečnosť pri práci


ŠKOLENIA MUSIA ABSOLVOVAŤ VŠETCI ZAMESTNANCI

BOZP absolvujú zamestnanci pri prijatí do zamestnania, pri preložení na inú prácu, pri zavedení nových pracovných postupov a technológií, pri zaradení na nový pracovný prostriedok alebo pracovisko. Uskutočňuje sa tak pravidelne, minimálne raz za 24 mesiacov. 

Školenia BOZP sa musia uskutočňovať v pracovnej dobe a náklady s nimi spojené je povinný znášať zamestnávateľ. Predpisov súvisiacich s bezpečnosťou pri práci je veľké množstvo. Naše školenia prispôsobujeme na mieru zákazníkovi a preberáme len predpisy, ktoré priamo súvisia s činnosťou firmy.

Čo BOZP zahŕňa?

  • Školenie BOZP (vstupné a opakované školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov, školenia pre zamestnancov pracujúcich vo výškach a nad voľnou hĺbkou, školenia pre vodičov motorových vozidiel)
  • Požiarna ochrana
  • Školenia a kurzy (vysokozdvižné vozíky, stavebné stroje, zdvíhacie zariadenia a plošiny)
  • Kontrola a predaj hasiacich prístrojov
  • Pracovná zdravotná služba
  • a mnohé iné

Cena za jednotlivé úkony, závisí od rozsahu a náročnosti Vášho konkrétneho zámeru, počtu ľudí, ako aj od Vašich časových požiadaviek.

S radosťou Vám na mieru vyhotovíme cenovú ponuku presne podľa Vašich požiadaviek. Cenník jednoduchých úkonov je na vyžiadanie.