Hygiena a veterina

Pomôžeme Vám splniť prísne hygienické kritéria nevyhnutné na spustenie akejkoľvek prevádzky.

Aký je schvaľovací proces hygieny a veteriny?


Každý kto si praje spustiť svoju vlastnú prevádzku oficiálne, musí podstúpiť množstvo komplikovaných procesov ohľadom schvaľovania a uvádzania priestorov do prevádzky. Akýkoľvek druh prevádzky musí spĺňať požiadavky RUVZ.

Schvaľovací proces spočíva z technologických postupov v prevádzke, hodnotenia zdravotných rizík, posudzovania priestorov výroby, výrobných procesov, toku tovarov, sociálnych zariadení atď.

Čo hygiena a veterina zahŕňa?

  • Vypracovanie HACCP plánov a projektovej dokumentácie
  • Spustenie prevádzky 
  • Schvaľovacie procesy
  • Vypracovanie podnikateľského zámeru
  • Vybavenie prevádzky ohľadom technológie
  • Vysledovateľnosť toku produktov
  • Exkurzie do zahraničia s odborníkmi
  • Stála starostlivosť o prevádzku
  • Komunikácia so štátnou veterinárnou a potravinovou správou

Cena za sprostredkovanie alebo zastupovanie, závisí od rozsahu a náročnosti Vášho konkrétneho zámeru, ako aj od Vašich časových požiadaviek.

S radosťou Vám na mieru vyhotovíme cenovú ponuku za inžiniering presne podľa Vašich požiadaviek.