Stavebná agenda

Pre ľudí, ktorí vnímajú komunikáciu so stavebným úradom ako náročnú a vzhľadom na veľké množstvo legislatívy priam deprimujúcu – je tu DING.

Prenechajte všetku potrebnú legislatívu na našich odborníkov, ktorí budú s Vami individuálne komunikovať a vybavia celú agendu za Vás.

Čo je stavebný inžiniering?


Inžiniering alebo inžinierska činnosť je balík služieb na zastupovanie klienta v konaní so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi a všetkými dotknutými organizáciami.

Naša inžinierska činnosť Vás odbremení od všetkých činností, ktoré súvisia s Vašim investičným zámerom.

Vyriešime všetko od vybavenia projektovej dokumentácie, územného rozhodnutia, stavebného povolenia, realizácie, kolaudácie až po užívanie nehnuteľnosti.

Čo stavebný inžiniering zahŕňa?

 • Vyňatie / odňatie pôdy
 • Územné konanie
 • Stavebné konanie
 • Zlúčené konanie
 • Kolaudačné konanie – kolaudácia
 • Ohlásenie drobnej stavby

 • Rozkopávkové povolenie
 • Zastupovanie investora
 • Prejednanie investičného plánu
 • Dodatočné stavebné povolenie
 • Povolenie na studňu
 • Povolenie na odstránenie stavby

 • Povolenia EIA
 • Výstavba RD
 • Stavebníctvo
 • a mnohé iné

Cena za vybavenie stavebného povolenia, územného rozhodnutia, kolaudačného rozhodnutia , dodatočného stavebného povolenia atď., závisí od rozsahu a náročnosti Vášho konkrétneho projektu, ako aj od Vašich časových požiadaviek.

S radosťou Vám na mieru vyhotovíme cenovú ponuku za inžiniering presne podľa Vašich požiadaviek.